ASK-healing

ASK- healingbehandling (Ande, Själ och Kropp)

ASK- healingbehandling (ande, själ och kropp) har en
koppling till Ask-trädet sedan urminnes tider, som har varit ett
heligt träd för oss nordbor. Energin som jag jobbar genom
kommer från en ålderdomlig healingkälla.

 

När du kommer landar du bekvämt i en stol eller
massagebänk, sluter dina ögon, tar ett djupt andetag och
landar inom dig själv.
Jag arbetar inte direkt på den fysiska kroppen, utan ger
denna behandling sittande framför dig och att jag står bakom
dig.

 

Detta är en healingbehandling med energier som
sammanflätas av olika arbetsverktyg som tex rening och
balansering mellan de tre stegen ande, själ och kropp, för att
kunna släppa de mönster eller händelser som tar energi ifrån
dig.

 

Du och jag pratar med varandra när det känns att det ska
sägas något.
Detta är en specifik behandling för just dig med harmoni och ”ta
hand om dig självkänsla”.

 

Behandlingen är cirka 75 minuter och det rekommenderas
minst 3 behandlingar i följd.
Lärlingspriset är 680 kr/behandling (ord.850 kr).

 

Det är den sista delen av utbildningen jag har kvar som lärling
hos Annia Löwentun* fram till 22 12 03. Därefter blir jag Ask-
behandlingsterapeut.


Varmt välkommen och hoppas vi möts!